mayap


má·yap

pnr |[ Kap ]

ma·ya·pá

pnr |[ ST ]
:
walang lasa sa bibig, minsan nagmula ang kawalang lasa mula sa pagkain din, o minsan naman sa kawalang panlasa ng maysakit.

ma·yá·pis

png |Bot

ma·yá·pis

pnr |[ Pan War ]