mega


mé·ga

pnr |[ Ing Gri Lat ]

mé·ga-

pnl |[ Ing Gri Lat ]
:
panlapi na nagsasaad na napakalakí.

megaflop (mé·ga·fláp)

png |[ Gri mega+Ing flop ]
1:
Com yunit ng pagbibiláng ng bilis na katumbas ng isang milyong floating-point na operasyon kada segundo
2:
malakíng pagkakamali.

mé·ga·hértz

png |[ Gri mega+Ger hertz ]
:
isang milyong hertz, lalo na bílang súkat ng dalasan sa transmisyon ng radyo (symbol MHz ).

megalith (mé·ga·lít)

png |[ Gri mega+lithos ]
:
sa arkeolohiya, malakíng bató.

me·ga·lo·mán·ya

png |[ Gri megalo+mania ]
1:
obsesyon sa paggawâ ng grande at maluhong bagay
2:
Med sintomas ng sakít sa utak na nakikilála sa pamamagitan ng mga malîng akala sa kadakilaan ng sarili.

me·ga·ló·po·lís

png |[ Gri megalo+polis ]
1:
dakilang lungsod o ang uri ng pamumuhay dito
2:
urbanisadong pook na binubuo ng lungsod at kaligiran nitó.

megaphone (mé·ga·fówn)

png |[ Gri mega+Ing phone ]
:
kasangkapang ginagamit upang lumakí at lumakas ang boses Cf MIKRÓPONÓ

megapode (mé·ga·pówd)

png |Zoo |[ Gri mega+Ing pode ]
:
ibon (family Megapodidae ) na nagbubuo ng malakíng pugad para sa mga itlog nitó.

megastar (mé·gas·tár)

png |[ Gri mega+Ing star ]
:
tao na kilalá, karaniwan sa daigdig ng pelikula.

mé·ga·tón

png |[ Gri mega+Ing ton ]
:
yunit ng lakas na pampasabog, katumbas ng isang milyong tonelada ng TNT Cf MT

mé·ga·vólt

png |[ Ing ]
:
isang milyong boltahe, lalo na sa bílang ng lakas na electromotive Cf MV

megawatt (mé·ga·wát)

png |[ Gri mega+Ing watt ]
:
isang milyong watt, lalo sa bílang ng lakas elektrikal na mula sa mga estasyon ng lakas Cf MW