menopos


mé·no·pós

png |Med |[ Ing menopause ]
1:
ang yugto ng permanenteng paghinto ng regla ng isang babae na karaniwang nagaganap sa gulang na 45–55 taon : LÁNDAY2, LAYÁG1, MENOPAUSE
2:
ang yugto ng pagdatíng nitó sa búhay ng isang babae : LÁNDAY2, LAYÁG1, MENOPAUSE