minsan


mín·san

pnb
1:
naganap sa isang pagkakataon : ONCE, PISÁ, USÁHAY var minsán
2:
lubhang madálang : ONCE, PISÁ, USÁHAY
3:
muli, gaya sa “Minsan mo pang sabihin. ”

min·sá·nan

pnr |[ minsan+an ]
:
may bisà para sa marami, hal gamot na lumutas sa maraming peste, o isang bayad para sa maraming utang : LANSAK2

min·sá·nan

pnb |[ minsan+an ]
:
lahat sa isang pagkakataon : PAMÍNSAN

mín·san·do·wâ

pnb |[ ST ]
:
minsan o bihira, gaya sa “Minsadowa lámang naparito. ”