mist


mist

png |Mtr |[ Ing ]

mistake (mis·téyk)

png |[ Ing ]
1:
kilos o pasiya na mali
2:
bagay na hindi tama.

mis·táng

png |[ Tau ]

mís·ter

png |[ Ing ]
:
ginoó CfMR.

mis·tér·yo

png |[ Esp misterio ]
2:
alinman sa labinlimang pangyayari sa búhay nina Cristo at Maria, pinagbubulayan hábang nagrorosaryo : MYSTERY
3:
sa Kristiyanismo, ritwal na pansakramento : MYSTERY

mis·ter·yó·so

pnr |[ Esp misteriosa ]
:
mahiwagà, mis·ter·yó·sa kung sa babae o pambabae.

mís·ti·ká

png |[ Esp mistica ]
:
ukol sa místikó2

mís·ti·kó

png |[ Esp mistico ]
1:
nakaaakit na lambóng ng hiwaga at kapangyarihan sa paligid ng isang tao o ng isang bagay : MYSTIQUE
2:
isang lambong ng paglilihim hinggil sa isang gawain o paksa kayâ nagdudulot ng pang-akit o pagtataka sa mga hindi nakauunawa, mís·ti·ká kung babae o pambabae : MYSTIQUE

mís·ti·kó

pnr |[ Esp mistico ]
:
punô ng hiwaga at kataka-taka, mís·ti·ká kung babae o pambabae : MYSTICAL, OCCULT3

mis·ti·sís·mo

png |[ Esp misticismo ]
1:
ang paniniwala na ang pakikipag-isa o paglangkap sa isang absolute, o na ang espiritwal na pagkaunawa sa karunungan ay matatamo sa pamamagitan ng pagninilay at ganap na pagsusuko ng sarili : MYSTICISM
2:
paniniwala na binubuo ng tíla panaginip at magulóng kaisipan, lalo na kapag nakabatay sa paghaka ng mga mistiko at sobrenatural na tagapamagitan : MYSTICISM

mistle toe (mí·sel tów)

png |Bot |[ Ing ]
1:
haláman (Viscum album ) na tumutubò sa punò ng mansanas at iba pang punongkahoy, namumunga ng putîng malagkit na berry kung taglamig
2:
haláman (genus Phoradendron ), mula sa Hilagang America.

mistress (mís·tres)

png |[ Ing ]
1:
babaeng pinunò ng isang tahanan
2:
babaeng may awtoridad kaysa iba ; o babaeng may-ari ng isang alagang hayop
3:
babaeng may kakayahan o kapangyarihang mamahala
4:

mis·tu·là

pnr
1:
túnay at lantay, hal “mistulang ginto”
2:
nakapagtatakáng magkatulad na magkatulad, hal “mistulang kambal.”