nail


nail (neyl)

png |[ Ing ]
2:
Ana Zoo kukó.

nailbrush (néyl·brash)

png |[ Ing ]
:
maliit na panghisò ng kuko.

nail file (neyl fayl)

png |[ Ing ]
:
maliit na kikil1-2 para sa kuko.

nail polish (neyl pá·lish)

png |[ Ing ]
:
pínta para sa kuko.