nene


ne·nè

png |[ Bik Kap Hil Seb Tag ]
:
malambing na tawag ng nakatatanda sa isang batàng babae : IDÁY, INDÁY1, INÉNG, ITÁW var ninì

né·neng

png
:
malambing na tawag sa nagdadalagang babae.