nguso


ngu·sò

png |[ Bik Tag ]
1:
Ana gitnang bahagi ng pang-itaas na labì : BALINGÚSNGUS, KÁSREK, MÚDOY, NGÍWNGIW2, SIMÓD, SNOUT1, SÓNGO, SU-NGÁD1, SUNGÓ1 var ngusu
2:
Zoo nakaungos na bahagi ng mukha ng isang hayop : BALINGÚSNGUS, KÁSREK, MÚDOY, MUZZLE1, NGÍWNGIW2, SIMÓD, SNOUT1, SÓNGO, SUNGÁD1, SUNGÓ1

ngu·sò

pnd |i·ngu·sò, ngu·sú·an
1:
patulisin ang nguso
2:
iturò sa pa-mamagitan ng nguso.