ngutngot


ngut·ngót

png
1:
pamimilit o pagma-makaawang may kasámang pag-iyak-iyak o pagnguyngoy
2:
nakatagong tunog ng pagngatngat gaya ng gina-gawâ ng daga sa mga sulok ng silid : NGALUTNGÓT, NGOT-NGÓT Cf UNGÓT, ÍNGIT
3:
4:
[Hil Seb War] kirót.