nitrogen


nitrogen (náy·tro·dyén)

png |Kem |[ Ing ]
:
walang kulay, walang amoy, at gaseous na elemento na bumubuo ng 4/5 ng volume ng atmospera (atomic number 7, symbol N1 ) : NITRÓHENÓ

nitrogen cycle (náy·tro·dyén sáy·kel)

png |Kem |[ Ing ]
:
tulóy-tulóy na pagbabago sa pamamagitan ng kumbersiyon ng nitrogen sa atmospera at mga compound sa lupa na may nitrogen.

nitrogen fixation (nayt·ro·dyén fik·séy·syon)

png |Bio |[ Ing ]
:
kumbersiyon ng nitrogen gas sa nitrogenous compound dulot ng bakterya na gumagawâ ng nitrogen at maaaring magamit ng lahat na organismo.