niyon


ni·yón

pnh
:
panghalip pamatlig sa ka-ukulang paari na tumutukoy sa mga bagay na malayò ngunit nakikíta ng dalawang nag-uusap, kontraksiyon ng ng +iyon hal Gusto ko niyon : ÁDTO, ÍTI DAYDÍAY, KAITÓ, NIÁDTO1, NITÁ1, SÁDTO, TONMÁN Cf IYON, NIYAÓN