nulo


nú·lo

pnr |[ Esp ]
:
walang halaga at bisà : NULL1

nu·lóng

pnd |[ ST ]
:
tinipil na bumu-lóng.

nú·long

pnd |[ ST ]
:
tinipil na tumúlong.

nu·lós

pnd
:
anyo ng bumulos.

nú·los

pnd |ma·pa·nú·los
:
kusang ipagpatúloy ang inumpisahang gawain.