obitwaryo


o·bit·wár·yo

png |[ Esp obituario ]
:
paunawa o pabatid hinggil sa namatay, karaniwang inilalathala : OBITUARY