object


object (ób·jek)

png |[ Ing ]

object (ob·jék)

pnd |[ Ing ]
:
tumutol, o ipahayag ang hindi pagsang-ayon.

objection (ob·jék·syon)

png |[ Ing ]
1:
tútol1 o pagtutol, o pagpapahayag ng hindi pagsang-ayon
2:
salungat na katwiran o pahayag.

objectionable (ob·jék·syo·na·ból)

pnr |[ Ing ]
1:
nagsasanhi ng pagtutol o pagprotesta
2:
opensibo o nakaiinsulto sa isang tao o pangkat, lalo na sa relihiyon, lahi, o pangkating etniko.

objective (ob·jék·tiv)

png |[ Ing ]

objective (ob·jék·tiv)

pnr |[ Ing ]

objective case (ob·jék·tiv keys)

png |Gra |[ Ing ]
:
kaukulang palayon.

objectivism (ób·jek·ti·ví·sim)

png |Pil |[ Ing ]