oh!


Oh! (ow)

pdd |[ Ing ]

ó·ha

png |Bot |[ Esp hoja ]

o·há·les

png |[ Esp ojales ]
:
bútas para sa butones var uháles

ó·has de-sé·da

png |Bot |[ Esp hoja de seda ]

o·há·taw

png |[ War ]

o·hé·ra

png |[ Esp ojera ]
:
kopa na ginagamit sa paglalagay ng likidong gamot sa matá var uhéra

o·hé·tes

png |[ Esp ojete+s ]
1:
maliliit na bútas, lalo na sa tela o damit na sinasadya para maging eyelet var uhétes — pnd mag·o·hé·tes, o·he·té·san
2:
tíla singsing na suótan ng sintas o talì.

o·hí·ya

png |[ Esp ojear ]

ohm (om)

png |Ele |[ Ing ]
:
ang metro-kilogramo-segundo na yunit ng resistance5 sa isang konduktor na lumilikha ng isang ampere sa bawat volt ng potensiyal na difference : ÓMYO Cf O — pnr ohmic.

ohmmeter (óm·mi·tér)

png |Ele |[ Ing ]
:
kasangkapan sa pagsúkat ng elektrikal na resistance5 sa pamamagitan ng yunit ohm.

o·hó

png |Ana |[ Iva ]

o·hò

pnb
:
varyant ng opo.

ó·hot

png |Bot |[ Bik Hil War ]

ó·hoy

png |Bot |[ Bik ]