ohm


ohm (om)

png |Ele |[ Ing ]
:
ang metro-kilogramo-segundo na yunit ng resistance5 sa isang konduktor na lumilikha ng isang ampere sa bawat volt ng potensiyal na difference : ÓMYO Cf O — pnr ohmic.

ohmmeter (óm·mi·tér)

png |Ele |[ Ing ]
:
kasangkapan sa pagsúkat ng elektrikal na resistance5 sa pamamagitan ng yunit ohm.