opo


o·pò

pnb
:
magalang na oo var ohò

o·por·tu·ni·dád

png |[ Esp ]

o·por·tu·nís·mo

png |[ Esp ]
:
patakaran o praktika ng pagkilos o pagpapasiya nang walang pagsasaalang-alang sa simulaing pang-etika : OPPORTUNISM

o·por·tu·nís·ta

png |[ Esp ]
:
tao na nagsasamantala sa pagkakataon para sa sariling kapakanan : OPPORTUNIST

o·po·sis·yón

png |[ Esp oposición ]
2:
partido o panig na tagasalungat : OPPOSITION
3:
Pol pangkalahatang tawag sa mga partido, pangkat, at organisasyong tumutuligsa sa nanunungkulang administrasyon o pangasiwaan na nagpapatakbo ng pamahalaan : OPPOSITION

ó·po·sis·yo·nís·ta

png |[ Esp oposicionista ]
:
kasapi ng oposisyon : OPPOSITIONIST

o·po·si·tór

png |[ Esp ]

o·pó·sum

png |Zoo |[ Esp ]