order


ór·der

png |[ Ing ]
2:
áyos1 o kaayusan : ORDÉN
3:
Ekn Kom abiso o paalám sa isang pabrikador, mángangalakál, weyter, at iba pa, karaniwang nakasulat, upang isuplay ang mga bagay na hiniling ; o ang kantidad ng mga suplay ng kalakal : ENGKÁRGO2, ORDÉN
4:
kabuuan o balangkas ng mundo, lipunan, at iba pa : ORDÉN
5:
anuman sa mga estilo ng sinaunang arkitektura na makikilála sa pamamagitan ng mga tipo ng kolum na ginamit : ORDÉN
6:
lalo na sa malakíng titik, pangkat ng mga bantog na tao, itinatag ng isang soberano, at iginagawad bílang isang parangal, hal Order of Merit : ORDÉN
7:
maaari din sa malakíng titik, samahán ng mga fraile, monghe, na may tungkuling sumailalim sa isang pag-uugali o tuntunin sa búhay : ORDÉN
8:
Mat antas ng tumbasang differential ; o ang antas ng pinakamataas na deribatibo sa isang tumbasan : ORDÉN
9:
Bio pangunahing subdivision ng isang class o sub-class sa klasipikasyon ng mga haláman at hayop, at binubuo ng iba’t ibang family : ORDÉN

ór·der

pnd |i·ór·der, mag-ór·der, ma·ór·der, ór·de·rán, ór·de·rín |[ Ing ]
1:
mag-utos ; atasan
2:
abisuhan o ipaalam ang mga bagay na kailangan, karaniwan sa pabrikador, mángangalakál, weyter, at iba pa
3:
isaayos ; ayusin.