oryental


or·yen·tál

pnr |[ Esp orientál ]

or·yen·ta·lís·mo

png |[ Esp orientalismo ]
1:
katangian at kaalaman hinggil sa mga tao ng Silangan : ORIENTALISM
2:
Lgw pag-aaral ng wika ng mga taga-Silangan : ORIENTALISM

or·yen·ta·lís·ta

png |[ Esp orientalista ]
:
tao na nag-aaral, naniniwala, at sumusunod sa kaugalian ng Silangan : ORIENTALIST