ospital


os·pi·tál

png |[ Esp hospital ]
1:
institusyong nagbibigay ng medikal na pagkalinga at paggamot para sa maysakít o sa tao na nasakuna : HÓSPITÁL, INFIRMARY1, PÁGAMÚTAN
2:
katulad na pook para sa mga hayop : HOSPITAL, INFIRMARY1, PÁGAMÚTAN — pnd mag·pa·os·pi·tál, ma·os·pi·tál.

os·pi·ta·li·dád

png |[ Esp hospitalidad ]
:
magiliw na pagtanggap o pakikitúngo sa mga panauhin o kahit estranghero : HOSPITALITY