padre


pá·dre

png |[ Esp ]
2:
pinaikling anyo ng kompádre
3:
sa malakíng titik at may kasunod na pangalan, pantawag na paggálang sa parì.

Padre Camora (pá·dre ka·mó·ra)

png |Lit
:
tauhan sa El Filibusterismo, fraileng nagtangkang gumahasa kay Huli.

Pá·dre Dá·ma·só

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, fraileng Fransiskano at tunay na amá ni Maria Clara.

Pá·dre Fer·nán·dez

png |Lit
:
tauhan sa El Filibusterismo, fraileng Dominiko at liberal.

Pá·dre Flo·ren·tí·no

png |Lit
:
tauhan sa El Filibusterismo, tiyuhin ni Isagani.

Pá·dre Sál·vi

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, fraileng pumalit kay Padre Damaso bílang kura ng San Diego, at nagkaroon ng masidhing pagnanasà kay Maria Clara.

Padre Sibyla (pá·dre si·bí·la)

png |Lit
:
tauhan sa Noli Me Tangere, matalinong fraileng Dominiko.