pag-angkin


pag-ang·kín

png |[ pag+angkín ]
:
kilos para kunin ang isang bagay na iba ang may-arì : APRÓPYASYÓN2, PAG-ARÌ