pag-it


pá·git

png |Bot |[ Mnb ]

pa·gí·tan

png
1:
puwang na nása gitna ng dalawang bagay : AGWÁT1, ESPÁSYO2, LÁSAW1, SALANG2
2:
halang na humahati sa anuman — pnd ma·ma·gí·tan, pa·ma·gi·tá·nan, pu·ma·gí·tan
3:
bisà ng pagkakaiba o salungatan ng dalawang katangian o katayuan.

pa·gi·tá·nan

pnd |[ pagitán+an ]
:
lagyan ng pagitan o maglagay ng harang sa pagitan.

pa·gi·tá·nin

pnd |[ pagitán+in ]
:
ilagay sa pagitan.

pa·git·nâ

pnd |[ pa+gitnâ ]
:
pumunta sa gitna o ilagay ang sarili sa gitna.

pa·git·na·án

pnd |[ pa+gitnâ+an ]
1:
maglagay ng isang bagay sa gitnâ
2:
ilagay ang sarili sa gitnâ o pagitan
3:
maglagay ng palamutî sa gitnâ, hal sa gitnâ ng mesa.

pa·git·na·ín

pnd |[ pa+gitnâ+in ]
:
pabayaan o tawagin ang isang tao para pumunta sa gitna o mamagitan.