pagawa


pa·ga·wâ

png
1:
bagay na ipinagawâ sa iba

pá·ga·wá·an

png |[ pa+gawâ+an ]
2:
gusali o pook na gawaan o komponihan.

pa·ga·wa·ín

pnd |[ pa+gawâ+in ]
:
bigyan ng gawain.

pa·ga·wá·ing-bá·yan

png |[ pa+gawâ+in+ng+bayan ]
:
mga proyektong pangmadla, gaya ng pagtatayô ng gusali, daan, at iba pang estruktura : ÓBRAS PÚBLIKÁS, PUBLIC WORKS

pa·gá·way

png |[ ST ]
:
kasangkapan1 o kagamitán.