pagba-banta


pag·ba·ban·tás

png |Gra |[ pag+ba+ bantas ]
:
paglalagay ng bantás.

pag·ba·ban·táy

png |[ pag+ba+bantay ]
:
gawain ng isang bantáy.