pagbabago


pag·ba·bágo

png |pag·pa·pa·ni·bá·go |[ pag+ba+bago ]
1:
paggawâ ng iba sa dati : CHANGE1, EMÉNDASYÓN2, KAUSÁBAN
2:
kilos mula sa isa túngo sa kabila : CHANGE1, KAUSÁBAN
3:
paraan upang maging iba o naiiba : CHANGE1, KAUSÁBAN

pag·ba·bá·gong-bú·hay

png |[ pag+ba+bago+ng-búhay ]
:
kilos túngo pagtutuwid sa mga kasalanan o pagkukulang na dáting ginawâ.

pag·ba·bá·gong-lo·ób

png |[ pag+ba+bago+ng–loob ]
:
kilos túngo sa pagbabago ng pasiya o iniisip gawin : HÓNOS2

pag·ba·bá·gong-ta·tág

png |[ pag+ba +bago+ng-tatag ]
:
kilos túngo sa bagong sigla at pagkakaisa ng isang kapisanan o pangkat.