pagbasa


pag·ba·sâ

png |[ pag+basâ ]
:
paglalagay sa tubig o anumang likido o pagkakaroon ng tubig o likido.

pag·bá·sa

png |[ pag+bása ]
1:
kilos o praktika ng isang nagbabasá : READING1
2:
pagtunghay at pag-unawa sa nakasulat : READING1
3:
pag-unawa sa senyas at palatandaan : READING1
4:
pasalitâng interpretasyon ng nakasulat na wika : READING1
5:
Lit kaalamán hinggil sa pantikan : READING1
6:
Lit Tro pagtatanghal na may kasámang pagbigkas ng akda, gaya sa pagtatanghal ng dula o tula : READING1