pagil


pá·gil

png |Zoo
:
baboy-damo na may mahabàng pangil : PANGILÁN, PASAWÍT var pág-il

pa·gí·las

png |[ ST pa+gilas ]
:
pagpapakíta ng tapang o pagtatapang-tapangan.

pa·gí·lid

png |Lgw |[ pa+gilid ]
:
sa punto ng artikulasyon, tunog na nanggagáling sa gilid ng dila hábang ito ay bahagyang nakadampi sa ngalangala, gaya ng sa katinig na l : LATERAL2