pagitan


pa·gí·tan

png
1:
puwang na nása gitna ng dalawang bagay : AGWÁT1, ESPÁSYO2, LÁSAW1, SALANG2
2:
halang na humahati sa anuman — pnd ma·ma·gí·tan, pa·ma·gi·tá·nan, pu·ma·gí·tan
3:
bisà ng pagkakaiba o salungatan ng dalawang katangian o katayuan.

pa·gi·tá·nan

pnd |[ pagitán+an ]
:
lagyan ng pagitan o maglagay ng harang sa pagitan.

pa·gi·tá·nin

pnd |[ pagitán+in ]
:
ilagay sa pagitan.