pagpaparangal


pag·pa·pa·ra·ngál

png |[ pagpapa+dangal ]
:
pagbibigay o pagpapahayag ng parangal : AKLAMASYÓN, ÉKSALTASYÓN, ENNOBLEMENT, ENOBLÉSIMYÉNTO, EXALTATION

pag·pa·pa·ra·ngá·lan

png |[ pagpapa+ dangal+an ]
:
mayabang na pagta-tanghal ng sariling tagumpay, yaman, o kahusayan : NGALANDÁKAN2