pagpapatibay


pag·pa·pa·tí·bay

png |[ pag+pa+pa+ tibay ]
:
paglagda o pagbibigay ng pormal na pagsang-ayon sa isang kasulatan, kontrata, o tratado : ADOPSIYÓN3, AKREDITASYÓN, APROBASYÓN, BALIDASYÓN2, BERIPIKASYON, PAGPAPATÚNAY, RATIPIKASYON, VERIFICATION