pagpapawalang-sala


pág·pa·pa·wa·lâng-sá·la

png |Bat |[ pagpapa+wala+ng-sála ]
1:
pasiya na walang kasalanan ang nasasakdal : ABSOLUSYÓN, BÁNGOL1, ÉKSONERASYÓN, EXONERATION