pahibas


pa·hi·bás

png |Lit |[ pa+hibas ]
:
paggamit ng higit na mahinay at mapampalubag ng loob na salita kapalit ng nakasasakít at tahas na pahayag : EUFEMÍSMO, EUPHEMISM