pahina


pá·hi·ná

png |[ Esp pagina ]
1:
isang rabaw ng isa sa mga papel na tinipon, karaniwang upang makabuo ng isang aklat o magasin : DAHON2, P1, PAGE1, PANÍD2
2:
Com inimbak na datos lalo na yaong idinidispley sa iskrin : PAGE

pa·hi·ná·bad

png |[ ST ]
:
salitâng papuri o parangal.

pa·hi·nán·te

png |[ Esp pajinante ]

pa·hí·nas

png |[ ST ]
:
pagpapahid ng isang bagay sa isang bahagi.

pa·hi·nas·yón

png |[ Esp paginacion ]
:
bílang at paghahanay ng mga páhiná : PAGINATION