pahinungod


pa·hi·nú·ngod

png |[ Seb ]
1:
handog o alay para sa Diyos, o para sa anumang banal na adhikain : OBLASYÓN, OBLATION
2:
sa simbahang Katoliko Romano, ang pag-aalay ng tinapay at alak para sa Diyos sa Eukaristiya : OBLASYÓN, OBLATION
3:
anumang pag-aalay para sa kawanggawâ : OBLASYÓN, OBLATION