palalaka


pa·la·la·kà

png |Zoo
:
katamtaman ang laki na uri ng karpintero (Dryocopus javensis ), itim ang balahibo sa katawan ngunit may putîng balahibo sa tiyan at may matingkad na pulá at parang palong na balahibo sa tuktok : BALÁTOK2, WHITE-BELLIED WOODPECKER