paltok


pal·tók

png
1:
2:
biglaang pag-igkas at pagpalò ng isang bagay na mahabà gaya ng patpat
3:
pag-hahagis sa pamamagitan ng isang bagay na mahabà
4:
Heo taluktok o tuktok ng gulod ng bundok.