pamahiin


pa·ma·hì·in

png |[ pang+pahì+in ]
1:
paniniwala o pagkukuro na hindi nakabatay sa katwiran o kaalaman : ANÍTO3b, ARÍYA2, ISLÁM, ISNÁN, MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERSTITION, TAGALHÍ1
2:
sistema o kalipunan ng gayong paniniwala : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERSTITION, TAGALHÍ1
3:
kaugalian o kilos na nakabatay sa gayong paniniwala : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYÓN, SUPERS-TITION, TAGALHÍ1
4:
hindi makatwirang pangamba sa hindi alam at mahiwaga kaugnay ng relihiyon : MANTALÀ3, PAHÍIM, PANGATAHÚAN, SUPERSTISYON, SUPERSTITION, TAGALHÍ1