pamalo


pa·ma·lò

png |[ pang+palo ]
:
anumang ipinanghahampas bílang sandata sa labanán o pagpaparusa, gaya ng patpat, sinturon, tsinelas, at iba pa : PALÍSA, WHIP1 Cf PALUPALO

pa·má·long

png |[ ST ]
:
uri ng pantakot ng ibon sa taniman.

pa·ma·lós

png |Psd |[ pang+palos ]
:
panghuli ng igat, may kawil, pahalang ang tangkay, at may pitong kalawit na palabas at dalawang papasok na siyáng pinakatalim.