pamamaraan


pa·ma·ma·ra·án

png |[ pang+pa+paraan ]
1:
isang sistema ng mga paraan, tuntunin, at simulain sa pagsasaayos ng isang larang, gaya sa agham o sining : ÍMPLEMÉNT2, METHO-DOLOGY, METODOLOHÍYA, WÁGAS3
2:
sa pilosopiya, ang batayang simulain at tuntunin ng pagbubuo sa isang sistemang pilosopiko o proseso ng pagsisiyasat ; ang pag-aaral ng mga simulaing naging batayan sa pagkabuo ng iba’t ibang agham at paggamit ng pagsisiyasat na siyentipiko : METHODOLOGY, METODOLOHÍYA, WÁGAS3