pamanting


pa·man·tíng

png |[ pang+panting ]
:
maliit na piraso ng metal na ginagamit upang makalikha ng apoy Cf PÓSPORÓ

pa·man·tí·ngin

png |[ pang+panting+in ]
:
piraso ng nabásag na bote, kristal, at katulad : KAPALANTÎ1 Cf BÚBOG