pamatay


pa·ma·táy

png |[ pang+patay ]
1:
anumang kasangkapan o sandata sa pagpatay ng tao, hayop, apoy, o elek-trisidad : ÉKSTERMINADÓR, EXTERMINA-TOR
2:
Kol porma o pananamit na kahanga-hanga.

pa·ma·táy-á·nay

png |[ pang+patay-anay ]
:
pormulang kemikal at kasang-kapan para sa pagpatay ng anay.

pa·ma·táy-ku·lísap

png |[ pang+patay-kulisap ]
:
pormulang kemikal at kasangkapan para sa pagpatay ng pesteng kulisap : INSECTICIDE, INSEK-TISAYD

pa·ma·táy-la·mók

png |[ pang+patay-lamok ]
:
pormulang kemikal at kasangkapan para sa pagpatay ng pesteng lamok.

pa·ma·táy-sú·nog

png |[ pang+patay-sunog ]
1:
pormulang kemikal at kasangkapan para sa pagpatay ng apoy : FIRE EXTINGUISHER
2:
sasakyan para sa mga bombero.