pambura


pam·bu·rá

png |[ pang+bura ]
:
goma, tela, o iba pang ginagamit na pang-alis ng markang likha ng lapis, tsok, at iba pa : ERASER, PARÀ, RUBBER2