pamilyar


pa·mil·yár

pnr |[ Esp familiar ]

pa·mil·ya·ri·dád

png |[ Esp familiari-dad ]
1:
pagiging matalik na kakilála : familiarity
2:
pagkakaroon ng ganap na kaalaman sa isang bagay : FAMILIA-RITY