paminsan-minsan


pa·mín·san-mín·san

pnr |[ pa+minsan-minsan ]
:
ginaganap o nagaganap kung may pagkakataon ; hindi tiyak kung kailan magaganap : MANAKÁ-NAKÁ, OKASYONÁL1, PANAKA-NAKA Cf BIHIRÀ

pa·mín·san-mín·san

pnb |[ pa+minsan-minsan ]
:
tuwi o kapag may pagka-kataon lámang : maminsan-minsan