pampagana


pam·pa·gá·na

png |[ pang+pa+gana ]
1:
pagkain o inumin na isinisilbi ba-go o sa simula ng tanghalian o hapu-nan : APERITIBO, APPETIZER, HORS-D’OEUVRE, ÍRUG, SABÁKAN, TAÁNG1, TINTÍMAN Cf PAMÚTAT
2:
maliit na bahagi o maikling bílang na nakapagpapagana o nagpapahiwatig na mayroon pang kasunod : APERITIBO, APPETIZER

pam·pa·gá·na

png |[ pang+pa+gana ]
1:
anumang kinakain upang magka-roon ng gana
2:
anumang nagdu-dulot sa isang tao ng sigla o sigasig.