pandadayuhan


pan·da·da·yú·han

png |[ pang+da+ dayo+han ]
:
pagpunta sa ibang bayan o ibang bansa, malimit upang mag-hanap ng trabaho, o higit na ligtas na tirahan : EMIG-RASYÓN, EMIGRATION, EXODUS2, IMMIG-RATION, INMIGRASYÓN, MIGRASYON2 var pandarayúhan