pangit


pa·ngít

pnr |[ ST ]
:
napilipit o pinilipit nang lubos ang sinulid.

pá·ngit

pnr |[ Bik Tag ]
1:
hindi ma-ganda, hindi kaakit-akit o kalugod-lugod sa paningin : KANÓS, LÁAD, MAOT, PANGÁL, RÁKSOT, UGLY
2:
masamâng ugali o gawain : KANÓS, LÁAD, MAOT, PANGÁL, RÁKSOT, UGLY — pnd mág·pa· pá·ngit, pa·pa·ngí·tin, pu·má·ngit.

páng-it

pnr |[ Bik Hil Seb Tag War ]
1:
kagat-kagat ng mga ngipin
2:
pilipit o pulupot, gaya ng lubid.

pa·ngí·ta

pnr |[ pang+kíta ]
:
hárápang pagkikíta — pnd mag·pa·ngí·ta, mag·pa·ngi·ta·hán.

pa·ngí·ta

png |[ ST pang+kíta ]
:
salamin sa mata.

pá·ngi·tá·in

png |[ pang+kíta+in ]
1:
kakayahan o kapangyarihang makíta ang magaganap : BISYON2, KABATÁWAN, PANGATAHÚAN, MANÓK2, PREMONITION
2:
karanasang makíta nang malinaw ang tao, bagay, o pangyayari na wala sa paligid, karaniwang sa ilalim ng kapangyarihang hindi pantao o sa bisà ng droga : BÍSYON2, MANÓK2

pa·ngi·té·gan

png |Ana |[ Mrw ]

pa·ngi·té·pel

png |[ Pan ]

pa·ngit·ló·gan

png |[ Bon pang+itlog+ an ]
:
basket na ginagawâng pugad ng ibon o manok.

pa·ngi·tú·pak

png |[ Pan ]

pa·ngi·tu·ró·gan

png |[ Bik ]