pangos


pa·ngós

png
:
pagkagat ng bagay na may katigasan, karaniwan sa pag-pangos ng tubó : MAN-OOS, NGALNGÁ-LEN — pnd i·pa·ngós, mag·pa·ngós, pa·ngu·sín, pu·ma·ngós.