panguman


pa·ngú·man

pnr
:
hinggil sa ugnayan ng dalawang tao bunga ng muling pag-aasawa ng ina o amá, karani-wang itinatambal sa isa pang salita, hal amáng pangúmán, ináng pangú-mán Cf MADRASTA, STEPMOTHER, STEPFATHER